Zajęcia dodatkowe

Różnorodne możliwości rozwijania się i poszerzania horyzontów dzieci poza standardowym programem nauczania.

„Małe i duże z Nelą podróże”

Każdy przedszkolak staje się podróżnikiem, który zdobywa wiedzę o świecie, rozwija ciekawość, otwartość i tolerancję wobec innych ludzi i kultur.

„Zwierzęta Świata”

To zajęcia, które pogłębiają wiedzę dzieci na temat królestwa zwierząt. Każdorazowo omawiane jest inne zwierzę, ich środowisko i tryb życia, dzieci poznają ciekawostki na jego temat, zwieńczeniem zajęć jest wykonanie pracy plastycznej różnymi technikami.

Projekty edukacyjne

Oprócz podstawowych zajęć nasze przedszkolaki biorą udział w licznych projektach edukacyjnych: „Na tropie zdrowego odżywiania”, „20 minut dla matematyki”, „Mamo, tato wolę wodę”. Dzieci podczas pobytu w naszym przedszkolu nie tylko poznają treści zawarte w programach i projektach, ale uczestniczą w wycieczkach, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, konkursach, akcjach charytatywnych.

Akcje przedszkolaków

Grupa starsza bierze udział w wielu akcjach i projektach:

 • Cykliczne wyjścia do biblioteki w Strumieniu.
 • Ogólnopolska akcja „Przytul się do drzewa”
 • Projekt edukacyjny „Bajkowa wyprawa cz.II”
 • Akcja „Czytamy z Misiem Tadziem”
 • Projekt edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • Akcja „Czytanie na dywanie przez absolwentów przedszkola”
 • Akcja charytatywna „Święty Mikołaj na Kresach”
 • Akcja świąteczna „Herbatka dla seniora z Dziennego Domu Opieki Tabor w Cieszynie”

Zajęcia sportowe „DRUŻYNA KANGURA”

Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:

 • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
 • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
 • ukulturalnianie fizyczne dziecka
 • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,
 • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
 • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.

(dodatkowo płatne)