Rekrutacja 2022/2023

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.03.2022r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 według poniższego harmonogramu:

1.Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.

(okres trwania rekrutacji: 01.03.2022 r. – 07.03.2022 r. )

2. Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12ust. 1), 2), 3).

(okres trwania rekrutacji: 08.03.2022 r.)

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

STR Karta zewnętrznej rekrutacji 2022-2023