Rekrutacja 2021/2022

Drodzy Rodzice/Opiekunowe Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22.02.2021r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 według poniższego harmonogramu:

1.Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, ktorzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.

(okres trwania rekrutacji: 22.02.2021 – 03.03.2021r. )

2. Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12ust. 1), 2), 3).

(okres trwania rekrutacji: 08.03.2021 – 19.03.2021r. )

3. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.

(okres zawierania umów: 15.03.2021 – 31.03.2021r. )

4. Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

(okres: maj 2021r.)

5. Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy.

(okres: sierpień 2021r.)

 

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym  do wyczerpania miejsc w przedszkolu.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (375,00 zł) i opłaty dziennej (10,00 zł a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 12,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne za przedszkole jest niższe. W przypadku wzrostu cen żywności, za catering opłata dzienna – za wyżywienie może ulec zwiększeniu.

O spotkaniach organizacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych nowoprzyjętych dzieci i ewentualnym dniu adaptacyjnym rodzice/ opiekunowe prawni zostaną poinformowani telefonicznie w sierpniu 2021 r.

Serdecznie zapraszamhy do naszego przedszkoa 🙂

 

Szczegóły pod numerem telefonu 791995797.

STR Karta zewnętrznej rekrutacji 2021-2022
Zarządzenie Dyrektora - rekrutacja 2021-2022
Klauzula Informacyjna - dane osobowe dzieci i rodziców, opiekunów prawnych