Wszystkie wpisy, których autorem jest biuro biuro

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.02.2023 r. rozpoczęliśmy

proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 według poniższego harmonogramu:

 • Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola

(okres trwania rekrutacji: 15.02.2023 – 24.02.2023 r.);

 • Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)

(okres trwania rekrutacji: 27.02.2023 – 10.03.2023 r.);

 • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej

(okres zawierania umów: 13.03.2023 – 31.03.2023 r.);

 • Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

(okres: czerwiec 2023 r.);

 • Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;

(okres: sierpień 2023 r.).

 

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 350,00 zł.

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (470 zł)

Ze względu na zmieniające się ceny wyżywienia w cateringu, stawka opłaty dziennej za wyżywienie zostanie podana
w sierpniu 2023r.

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe.

O spotkaniach organizacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych nowoprzyjętych dzieci i ewentualnym dniu adaptacyjnym rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani w sierpniu 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola

 

Załącznik: „Karta przyjęcia dziecka na rok szkolny 2023/2024”

Załącznik: „Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2023/2024”

Załącznik: „Klauzula Informacyjna – dane osobowe dzieci i rodziców, opiekunów prawnych”

Klauzule informacyjne

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób    fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu Twórczym „ToTu” z oddziałami integracyjnymi w Strumieniu.

Dane osobowe dzieci i rodziców, opiekunów prawnych

Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

Ważne informacje!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie odwołania zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach i szkołach informujemy, że nasze przedszkole będzie nieczynne w dniach 16.03-25.03.2020 roku.
Jednocześnie informujemy, że w dniach 12-13.03.2020 przedszkole będzie zapewniało działania opiekuńcze dla dzieci, które nie mogą pozostać w domu,
w godzinach 6.45-16.00.
Jeżeli liczba dzieci spadnie do 5 osób nie będziemy w stanie zapewnić ciepłego posiłku.
Prosimy również o zachowanie ostrożności
i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i śledzenie na bieżąco informacji na
stronie men.gov.pl oraz naszej strony na FB.
W trakcie zamknięcia przedszkola będzie przeprowadzona dezynfekcja, tak by po zniesieniu
przez MEN zawieszenia zajęć, przyjąć Państwa dzieci w odkażonych pomieszczeniach.
Życzymy wszystkim zdrowia!
Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych ToTu

Ważna informacja!

Drodzy Rodzice/Prawni Opiekunowie

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajecw-szkolach?fbclid=IwAR2HXALpgNSdQqrrTfeHhEJGBdBdmKRfPefZbIqzOGlRRbD81Y5vUjdUSo

Ważne informacje!

Miasto Cieszyn podjęło decyzję o zamknięciu szkół podstawowyc i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Mając na uwadze zalecenia Inspektora Sanitarnego, proszę by do przedszkola przyprowadzać tylko zdrowe dzieci, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi
o zakażenie koronawirusem.

Dla zachowania bezpieczeństwa proszę by reagować na wszystkie objawy infekcji
i kontaktować się bezpośrednio z Sanepidem

Z uwagi, że wszystkie szkoły podstawowe
w Cieszynie będą zamknięte, niektórzy nasi nauczyciele będą korzystali z zasiłków opiekuńczych, dlatego proszę by w miarę możliwości zostawić dzieci w domu.

Ze względu na dynamikę sytuacji proszę obserwować nasz profil na fb i stronę Urzędu Miasta Cieszyna.

Dziękuję za zrozumienie sytuacji.

https://www.um.cieszyn.pl/

Ważne informacje!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni/Nauczyciele
W związku z potwierdzonymi 2 przypadkami Koronawirusa
w Cieszynie o godzinie 15.00 zbiera się sztab kryzysowy,na którego wytyczne będziemy czekać.

Proszę o śledzenie informacji pojawiąjących się na stronie Sanepidu, Urzędu Miejskiego w Cieszynie, FB i strony naszego przedszkola.

Prosimy o potraktowanie sprawy poważnie i stosowanie się
do zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 marca 2020 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 według poniższego harmonogramu:

 • Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola
  (okres trwania rekrutacji: 02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.)
  ;
 • Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)
  (okres trwania rekrutacji: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);
 • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej
  (okres zawierania umów: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);
 • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji zewnętrznej
  (okres zawierania umów: 30.03.2020 r. – 10.04.2020 r.);
 • Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
  (okres: maj 2020 r.);
 • Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;
  (okres: sierpień 2020 r.).

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (375,00 zł) i opłaty dziennej (10,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 12,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

STR Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2020-2021

STR Karta zewnętrznej rekrutacji 2020-2021

STR Klauzula Informacyjna – przetwarzanie danych osobowych rodziców i dzieci