Wszystkie wpisy, których autorem jest biuro biuro

Klauzule informacyjne

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób    fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu Twórczym „ToTu” z oddziałami integracyjnymi w Strumieniu.

Dane osobowe dzieci i rodziców, opiekunów prawnych

Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

Ważne informacje!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie odwołania zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach i szkołach informujemy, że nasze przedszkole będzie nieczynne w dniach 16.03-25.03.2020 roku.
Jednocześnie informujemy, że w dniach 12-13.03.2020 przedszkole będzie zapewniało działania opiekuńcze dla dzieci, które nie mogą pozostać w domu,
w godzinach 6.45-16.00.
Jeżeli liczba dzieci spadnie do 5 osób nie będziemy w stanie zapewnić ciepłego posiłku.
Prosimy również o zachowanie ostrożności
i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i śledzenie na bieżąco informacji na
stronie men.gov.pl oraz naszej strony na FB.
W trakcie zamknięcia przedszkola będzie przeprowadzona dezynfekcja, tak by po zniesieniu
przez MEN zawieszenia zajęć, przyjąć Państwa dzieci w odkażonych pomieszczeniach.
Życzymy wszystkim zdrowia!
Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych ToTu

Ważna informacja!

Drodzy Rodzice/Prawni Opiekunowie

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajecw-szkolach?fbclid=IwAR2HXALpgNSdQqrrTfeHhEJGBdBdmKRfPefZbIqzOGlRRbD81Y5vUjdUSo

Ważne informacje!

Miasto Cieszyn podjęło decyzję o zamknięciu szkół podstawowyc i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Mając na uwadze zalecenia Inspektora Sanitarnego, proszę by do przedszkola przyprowadzać tylko zdrowe dzieci, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi
o zakażenie koronawirusem.

Dla zachowania bezpieczeństwa proszę by reagować na wszystkie objawy infekcji
i kontaktować się bezpośrednio z Sanepidem

Z uwagi, że wszystkie szkoły podstawowe
w Cieszynie będą zamknięte, niektórzy nasi nauczyciele będą korzystali z zasiłków opiekuńczych, dlatego proszę by w miarę możliwości zostawić dzieci w domu.

Ze względu na dynamikę sytuacji proszę obserwować nasz profil na fb i stronę Urzędu Miasta Cieszyna.

Dziękuję za zrozumienie sytuacji.

https://www.um.cieszyn.pl/

Ważne informacje!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni/Nauczyciele
W związku z potwierdzonymi 2 przypadkami Koronawirusa
w Cieszynie o godzinie 15.00 zbiera się sztab kryzysowy,na którego wytyczne będziemy czekać.

Proszę o śledzenie informacji pojawiąjących się na stronie Sanepidu, Urzędu Miejskiego w Cieszynie, FB i strony naszego przedszkola.

Prosimy o potraktowanie sprawy poważnie i stosowanie się
do zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 marca 2020 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 według poniższego harmonogramu:

 • Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola
  (okres trwania rekrutacji: 02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.)
  ;
 • Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)
  (okres trwania rekrutacji: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);
 • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej
  (okres zawierania umów: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);
 • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji zewnętrznej
  (okres zawierania umów: 30.03.2020 r. – 10.04.2020 r.);
 • Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
  (okres: maj 2020 r.);
 • Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;
  (okres: sierpień 2020 r.).

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (375,00 zł) i opłaty dziennej (10,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 12,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

STR Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2020-2021

STR Karta zewnętrznej rekrutacji 2020-2021

STR Klauzula Informacyjna – przetwarzanie danych osobowych rodziców i dzieci

Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty wraz z informacją MEN dla rodziców/opiekunów prawnych

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r. Śląski Kurator Oświaty zobowiązał nas do przekazania Państwu informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie strajku nauczycieli, co czynimy.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, iż nasze przedszkole nie uczestniczy w strajku i przez okres jego trwania będzie w dalszym ciągu normalnie funkcjonowało.

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2019/2020

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.03.2019 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 według poniższego harmonogramu:

 • 1.03.2019 – 18.03.2019 r. – rekrutacja wstępna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola;
 • 8.03.2019 – 25.03.2019 r. – rekrutacja główna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola;
 • 19.03.2019 – 31.03.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wstępnej;
 • 25.03.2019 – 15.04.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji głównej.

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wstępnej i głównej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 2019-2020

Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2019-2020


Drodzy Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszego przedszkola,
z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), z uwagi na powyższe prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, w której przedstawiamy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Państwa i dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

UWAGA!

Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/2019.

Zostało kilka miejsc wolnych.

 

Szczegóły pod numerem telefonu 791995797.

Serdecznie zapraszamy. Dołącz do nas!

 

Zapraszamy!

Karta przyjęcia do przedszkola Strumień(1)