Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.02.2023 r. rozpoczęliśmy

proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 według poniższego harmonogramu:

  • Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola

(okres trwania rekrutacji: 15.02.2023 – 24.02.2023 r.);

  • Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)

(okres trwania rekrutacji: 27.02.2023 – 10.03.2023 r.);

  • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej

(okres zawierania umów: 13.03.2023 – 31.03.2023 r.);

  • Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

(okres: czerwiec 2023 r.);

  • Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;

(okres: sierpień 2023 r.).

 

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 350,00 zł.

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (470 zł)

Ze względu na zmieniające się ceny wyżywienia w cateringu, stawka opłaty dziennej za wyżywienie zostanie podana
w sierpniu 2023r.

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe.

O spotkaniach organizacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych nowoprzyjętych dzieci i ewentualnym dniu adaptacyjnym rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani w sierpniu 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola

 

Załącznik: „Karta przyjęcia dziecka na rok szkolny 2023/2024”

Załącznik: „Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2023/2024”

Załącznik: „Klauzula Informacyjna – dane osobowe dzieci i rodziców, opiekunów prawnych”