Ważna informacja!

Drodzy Rodzice/Prawni Opiekunowie

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajecw-szkolach?fbclid=IwAR2HXALpgNSdQqrrTfeHhEJGBdBdmKRfPefZbIqzOGlRRbD81Y5vUjdUSo