Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 marca 2020 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 według poniższego harmonogramu:

 • Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola
  (okres trwania rekrutacji: 02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.)
  ;
 • Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)
  (okres trwania rekrutacji: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);
 • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej
  (okres zawierania umów: 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r.);
 • Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji zewnętrznej
  (okres zawierania umów: 30.03.2020 r. – 10.04.2020 r.);
 • Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
  (okres: maj 2020 r.);
 • Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;
  (okres: sierpień 2020 r.).

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (375,00 zł) i opłaty dziennej (10,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 12,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

STR Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2020-2021

STR Karta zewnętrznej rekrutacji 2020-2021

STR Klauzula Informacyjna – przetwarzanie danych osobowych rodziców i dzieci