Pismo Śląskiego Kuratora Oświaty wraz z informacją MEN dla rodziców/opiekunów prawnych

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r. Śląski Kurator Oświaty zobowiązał nas do przekazania Państwu informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie strajku nauczycieli, co czynimy.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, iż nasze przedszkole nie uczestniczy w strajku i przez okres jego trwania będzie w dalszym ciągu normalnie funkcjonowało.

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2019/2020

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.03.2019 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 według poniższego harmonogramu:

  • 1.03.2019 – 18.03.2019 r. – rekrutacja wstępna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola;
  • 8.03.2019 – 25.03.2019 r. – rekrutacja główna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola;
  • 19.03.2019 – 31.03.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wstępnej;
  • 25.03.2019 – 15.04.2019 r. – podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji głównej.

Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wstępnej i głównej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola 🙂

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 2019-2020

Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2019-2020


Drodzy Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszego przedszkola,
z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), z uwagi na powyższe prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, w której przedstawiamy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Państwa i dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

UWAGA!

Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2018/2019.

Zostało kilka miejsc wolnych.

 

Szczegóły pod numerem telefonu 791995797.

Serdecznie zapraszamy. Dołącz do nas!

 

Zapraszamy!

Karta przyjęcia do przedszkola Strumień(1)