Dokumenty 2017/2018

Informujemy, iż od 20.03.2017 r. do 31.03.2017 r. trwa rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Twórczego TOTU w Strumieniu na rok szkolny 2017/2018.

CZESNE MIESIĘCZNE od 1 września 2017 r. wynosi 440 zł.

20% rabatu na drugie dziecko.

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 250 zł.

 

Czesne miesięczne za przedszkole zawiera:

 • pobyt dziecka w przedszkolu do 10 godzin dziennie,
 • zajęcia edukacyjne realizowane w ramach podstawy programowej (realizacja Programu „Klucz do uczenia się”) ,
 • zajęcia dodatkowe (obligatoryjne):
 1.  język angielski metodą Musical Babies,
 2. rytmika,
 3. zajęcia twórcze,
 4. zajęcia plastyczne,
 5. gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 6. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 7. zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia dodatkowe do wyboru
 • wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).
Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola ;-)

 

Karta przyjęcia do przedszkola w Strumieniu