Rekrutacja zewnętrzna

Rozpoczynamy rekrutację zewnętrzną na rok szkolny 2017/2018.
Karty zgłoszeniowe należy składać w placówce od dnia 20.03.2017 r. do 30.03.2017r.

Jednocześnie informujemy, że kolejność przyjmowania dzieci kształtuje się następująco:

1. rodzeństwo dzieci już uczęszczających do naszej placówki

2. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

3. wg kolejności zgłoszeń dzieci od najstarszych do najmłodszych.

 

Serdecznie zapraszamy!